Kulm fillestar portugez EDILCENTRO, (cartago)

Kodi: 333742Tjegulla qeramike EDILCENTRO mund te montohet ne faqet e çatisë në gjatësi të mëdha. Aty ku kjo gjatësi nuk kalon 9-10 metra, në rast se është më e madhe këshillohet të ndërpritet me një shkallë sipërfaqja duke futur një linjë të dytë të mbledhjes së ujrave (ulluqe). Për vendosjen e tjegullës portugeze kërkohet një pjerrësi minimale 30%. Në pjerrësi më të mëdha se 50% në zonat me erë të fortë, elementet duhet të fiksohen me mbështetësen nën to me gozhdë, vida ose fije hekuri. Vendosja e rregullt e tyre vjen duke montuar tjegullat mbi një mbështetëse të përshtatshme. Ajo mund të jetë mbi një ristelë druri me seksion 4x4 cm fiksuar në paralel me linjën e harkut të tjegullës duke e ndërprerë çdo 3-4 metra për disa centimetra për të rregulluar qarkullimin e ajrit. Akset midis ristelave duhet të jenë të përshtatshme për hapin e tjegullave që përdoren dhe verifikohen në kantierë përpara përdorimit dhe montimit të tyre. Ristela e parë ngjitur me harkun duhet të jetë të paktën 2 cm më e lartë krahasuar me të tjerat për të garantuar një pjerrësi korrekte të rrjeshtit të parë të tjegullave që nuk mbulohet nga rrjeshti i mëposhtëm. Rrjeshti i parë i tjegullave duhet të dalë rreth 7-8 cm nga mbledhësi i ujrave (shiut).

  • Gjatësia : 41 cm
  • Gjerësia : 20.5 cm
  • Pesha : 1.9 kg
PayPal VISA VISA Electron MasterCard Maestro MasterCard SecureCode Verified by VISA GeoTrust