Ventilation and Chimney systems

Ventilation and Chimney systems

Sistemet e ajrimit dhe oxhaqeve janë mjaft të rëndësishme për të ofruar një ventilim të mirë të ajrit në hapësirat e brendshme si dhe të sigurojnë komoditet nga ana termike. Megatek ju ofron tuba ajrimi alumini, inoksi, të zinkuar si dhe kapale oxhaqesh, për një mirëfunksionim të sistemeve të ajrimit.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved