Door Weatherstrip

Door Weatherstrip

Për të izoluar hapësirën midis derës dhe kornizës së derës, për të penguar kalimin e ajrit dhe për të lejuar një mbyllje sa më të mirë të derës, mund të përzgjdhni izolues për dyer prej materialesh cilësore dhe rezistente ndaj përdorimit. Izoluesit për dyer përdoren kryesisht për izolimin e dyerve të jashtme të shtëpive.

24 Items

per page

24 Items

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved