Automotive Liquids and Additives

Automotive Liquids and Additives

Për të siguruar mbarëvajtjen teknike të pajisjeve industriale, mirëmbajtjen e mekanizmave mekanike si dhe mirëfunksionimin e motorrëve me djegie të brendshme, Megatek ka siguruar një gamë të gjerë solucionesh dhe aditivësh. Zgjidhni mes lubrifikantëve të presionit të ulët, lubrifikantëve industrialë, solucioneve tretëse, solucioneve të pastrimit dhe mirëmbajtje kontaktesh elektrike dhe elektronike. Investoni për një jetëgjatësi më të madhe të pajisjeve tuaja.
Copyright © 2021 MEGATEK // All rights reserved