Stainless Steel Shelf Brackets

Stainless Steel Shelf Brackets

Për instalimin e rafteve të kuzhinës apo rafteve të tjerë të rëndë me kapacitet të lartë mbajtës, mund të përzgjidhni në Megatek elementë mbajtës inoksi, të cilët janë të përshtatshëm për përdorim në të gjitha mjediset dhe mund të instalohen lehtësisht. Materiali përbërës prej inoksi është mjaft i qëndrueshëm ndaj përdorimit edhe në mbajtjen e peshave të rënda.

1 Item

per page

1 Item

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved