Power Meters

Power Meters

Për të matur konsumin e një pajisje elektrike përdorim aparatet të cilët na tregojnë me përpikmëri sa konsumon një pajisje elektrike për një kohë të caktuar. Në Megatek do të gjeni modele të ndryshme aparatesh matës të konsumit, të përshtatshme për çdo matje konsumi energjie.

1 Item

per page

1 Item

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved