Pregnancy and Post partum Care

Pregnancy and Post partum Care

Një kujdes të veçantë në Megatek, merr edhe përkujdesja gjatë periudhës së shtatëzanisë dhe pas lindjes, duke siguruar suplemente të ndryshme por edhe aksesorë si: pompa gjiri, artikuj higjiene, kremëra për parandalimin e tharjeve dhe plasaritjeve në lëkurë.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved