Bars and restaurants uniforms

Bars and restaurants uniforms

Uniformat e punës për stafin e shërbimit të klientit janë mjaft të rëndësishme për të prezantuar në mënyrë sa më të këndshme estetikisht dhe profesionale biznesin tuaj Ho.Re.Ca . Në Megatek ju mund të përzgjidhni nga një shumëllojshmëri uniformash pune për bare/restorante, të cilat janë përzgjedhur veçanërisht për linjën tuaj të biznesit.

Copyright © 2021 MEGATEK // All rights reserved