Flanges for water supply systems

Flanges for water supply systems

Saraçineskat për ujësjellës përdoren gjerësisht në izolimin dhe rregullimin e rrjedhjes së ujit. Në Megatek do të gjeni saraçineska flutur, saraçineska me levë dhe saraçineska me volant. Përmes tyre ju mund të kontrolloni pozicionimin e saj paralel ose kundra rrjedhës së ujit. Zgjidhni mes përmasave dhe llojeve të ndryshme.
Copyright © 2021 MEGATEK // All rights reserved