Cognitive and nervous System

Çrregullimet e sistemit njohës dhe nervor janë çrregullime që prekin trurin dhe aftësitë njohëse shqisore. Për trajtimin e këtyre problemeve mund të pajiseni në Megatek me barnat më cilësore për çrregullimet e sistemit nervor dhe konjitiv.

1 Item

per page

1 Item

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved