Kuti plastike

Kuti plastike

Aksesorët e qepjes duke qenë aksesorë me përmasa mjaft të vogla, shpesh herë na humbasin. Për të shmangur këtë, është e domosdoshme që të kemi kutitë plastike për t'i ruajtur të mirëorganizuara. Me kutitë plastike që gjeni në Megatek nuk do t'ju humbasë më asnjë gjilpërë apo aksesor tjetër!
Momentalisht nuk ka produkte në këtë kategori.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved