Kova shkarkimi për inerte

Kova shkarkimi për inerte

Në një zonë ndërtimi, është e pamundur të mos gjesh kova shkarkimi për intertet. Në Megatek kemi sjellë kova në materiale të forta në cilësi por të lehta në peshë duke i bërë kështu mjaft praktike në përdorim. Ato vijnë në forma të ndryshme, qoftë për përgatitjen dhe transportimin e materialeve inerte por edhe për të kanalizuar mbetjet nga soleta të ndryshme të një ndërtese duke shmangur dëmtimin aksidental të këmbësorëve apo punëtorëve.

14 Items

për faqe

14 Items

për faqe