Rondele

Rondele

Në përgjithësi, rondelet përdoren për të siguruar një sipërfaqe të lëmuar bashkimi midis bullonit dhe dados duke mbrojtur në këtë mënyrë aksesorët nga dëmtimet gjatë rrotullimit të dados në bullon. Përmes rondeleve mund të arrihet një filetim dhe bashkim i mirë mes dy aksesorëve të tjerë për t'i rezistuar në këtë mënyrë lirimit. Zbuloni llojet e ndryshme që Megatek sjell, për të zgjedhur ato më të përshtatshmet për kërkesat tuaja!
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved