Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes

Një gamë e gjerë e terapive përdoren për të trajtuar çrregullimet e zemrës dhe mushkërive të pacientëve të kujdesit respirator. Vlerësimi i funksionit të zemrës dhe mushkërive ndihmohet nga produktet e ofruara në Megatek, përfshirë menaxhimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe pajisjet terapeutike, të cilat mund të përdoren për të trajtuar mosfunksionimin akut të mushkërive dhe për të menaxhuar çrregullimet kronike të frymëmarrjes.

13 Items

për faqe

13 Items

për faqe
Copyright © 2021 MEGATEK // All rights reserved