Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes

Një gamë e gjerë e terapive përdoren për të trajtuar çrregullimet e zemrës dhe mushkërive të pacientëve të kujdesit respirator. Vlerësimi i funksionit të zemrës dhe mushkërive ndihmohet nga produktet e ofruara në Megatek, përfshirë menaxhimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe pajisjet terapeutike, të cilat mund të përdoren për të trajtuar mosfunksionimin akut të mushkërive dhe për të menaxhuar çrregullimet kronike të frymëmarrjes.

9 Items

për faqe

9 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved