Vibrator

Vibrator

Makineritë e vibrimit të betonit kryejnë një rol të rëndësishëm vibrimi qe është një hap kritik në shumë projekte ndërtimi. Kur derdhet betoni, mund të ketë qindra apo edhe mijëra flluska ajri, të cilat mund të dobësojnë ndjeshëm strukturën e betonit. Vibratorët e betonit eliminojnë flluskat e ajrit duke tundur me forcë betonin e derdhur ne kallupet e formuara.

13 Items

për faqe

13 Items

për faqe
Copyright © 2021 MEGATEK // All rights reserved