Tuba fleksibël

Tuba fleksibël

Tubat fleksibël përdoren gjerësisht për sistemet e ventilimit, aspirimit dhe kondicionimit në bare, restorante, godina social-kulturore etj. Tubat fleksibël që do të gjeni në Megatek kanë rezistencë të lartë kundrejt goditjeve mekanike, përkuljes dhe janë higjienikisht të pastër.

Items 1-28 of 100

Faqja
për faqe