Profile gipsi

Profile gipsi

Për të krijuar sistemet e thata të tavanit dhe veshjeve të murit me konstruksion, nevojitet përdorimi i profileve të gipsit. Ato janë të gavanizuara dhe vijnë në dimensione të ndryshme. Megatek ju ofron profile cilësore, rezistente ndaj forcave goditëse dhe me karakakteristika për të mbajtur pesha të mëdha. Për të lehtësuar shtrimin e kabujve elektrik ose tubave hidraulik në sistemin e thatë, në profile janë parashikuar hapje në formë H-je.

25 Items

për faqe

25 Items

për faqe