Sprai

Sprai

Kur të jeni gati për të marrë projektin tuaj të rradhës për lyerje apo grafitti në mure, Megatek ka një larmi ngjyrash të bojës sprai. Eksploroni botën e ngjyrave dhe rrisni kreativitetin duke luajtur me to për të transformuar pamjen e sipërfaqes që do lyeni.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved