Sisteme dhe Pajisje për ujitje

Sisteme dhe Pajisje për ujitje

Mbani kopshtin tuaj të gjelbër ne ç'do kohë, edhe kur nuk jeni në shtëpi! Megatek ofron zgjidhje për ujitjen e bimeve, barit dhe pemëve me sistemet Smart të ujitjes. Ju mund të programoni datën, zonën dhe kohën e ujitjes duke kursyer ujin dhe rritur eficencës.