Industria marine

Industria marine

Në industrinë marine është e rëndësishme të përdoren bullona, dado, rondele apo aksesorë të tjerë me materiale mjaft rezistente, specifikisht kundër korrozionit, një fenomen që haset shpesh në këtë industri. Ndaj Megatek ka menduar të sigurojë aksesorët e metalit që mund të luftojnë korrozionin duke ofruar kështu më shumë qëndrueshmëri, siguri dhe jetëgjatësi në pajisjet e përdorura.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved