Megacard

karta e zbritjevekarta e zbritjeve

Ne shperblejme besinikerine tuaj neperjmet Megacard! Regjistrohu tani dhe perfito ulje ne cdo blerje.

Si mund te pajiseni me Megacard?

Të gjithë klientët mund të aplikojnë për Megacard pranë Kujdesit ndaj Klientit në Hipermarketin Megatek ose duke krijuar nje llogari ne website tonë.

Si funksionon skema e uljeve?

Vlera e çdo blerjeje regjistrohet në llogarinë tuaj dhe vlera respektive e uljes i zbritet automatikisht faturës.
Klienti duhet të tregojë Megacard në çdo blerje në mënyrë që vlera e faturës të regjistrohet në kartë.
Sistemi ynë i uljeve përmban 8 shkallë. Shkalla e parë e uljeve fillon pasi në kartë janë rregjistruar 30 mijë lekë blerje. Niveli i uljes rritet me rritjen e blerjeve tuaja sipas skemës së mëposhtme deri në 8 % ulje.

Skema e uljeve për klientët me MEGACARD sipas volumit të blerjeve:

Për blerje të akumuluara mbi           30,000 Lekë          1%
Për blerje të akumuluara mbi           60,000 Lekë          2%
Për blerje të akumuluara mbi         100,000 Lekë          3%
Për blerje të akumuluara mbi        250,000 Lekë           4%
Për blerje të akumuluara mbi        520,000 Lekë           5%
Për blerje të akumuluara mbi        780,000 Lekë           6%
Për blerje të akumuluara mbi     1,050,000 Lekë           7%
Për blerje të akumuluara mbi     1,300,000 Lekë           8%

Kujdes:

Nëse karta juaj e klientit nuk përdoret për më shumë se 6 muaj, ju humbisni një nivel në skemën e uljeve.
Nëse karta juaj e Klientit nuk përdoret për më shumë se 9 muaj, ju humbisni dy nivele në skemën e uljeve.
Nëse karta juaj e Klientit nuk përdoret për më shumë se 12 muaj, ju humbisni tre nivele në skemën e uljeve.
MEGATEK ka të drejtën e rishikimit të kësaj skeme në çdo kohë.
Artikujt në ofertë nuk përfitojnë uljen sipas nivelit të kartës tuaj.
Kjo skemë aplikohet vetëm për 98% të artikujve në MEGATEK.
Ju lutemi mbani në vëmëndjen tuaj që personeli i arkës mund të kërkojë paraqitjen e kartës tuaj të identitetit.

Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved