Kontakte

Burime Njerezore

Dërgoni e-mail në: [email protected]

Shitjet Private

Dërgoni e-mail në: [email protected]

Shitjet Institucionale

Dërgoni e-mail në: [email protected]

Marketing

Dërgoni e-mail në:
[email protected]

Orari i hipermarketit çdo dite të javës nga ora 07:00 - 21:30
Adresa: Autostrada Tiranë – Durrës, Km 7, Tiranë – Shqipëri

Shërbimi i klientit: 00355 (0) 4 2388 333
E-mail: [email protected]

Mund të na kontaktoni përmes formës më poshtë

Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved