Përgjegjësia Sociale

Megatek është i ndjeshëm ndaj çdo zhvillimi në komunitet, në dimensionin social, mjedisor dhe kulturor, si dhe i kujdesshëm ndaj modelit që dëshiron të përcjellë në shoqërinë tonë, duke u përpjekur vazhdimisht të mbajë rolin e një insitutucioni të përgjegjshëm dhe mbështetës. Megatek që prej themelimit të tij është pranë çdo kauze të ndjeshme sociale, kulturore dhe mjedisore.  

Kontributi ynë nuk është i shtrirë vetëm në sigurimin e vendeve të punës për komunitetin por edhe në krijimin e një ambienti miqësor dhe pozitiv, duke promovuar vlerat më të larta shoqërore.

Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved