Shkarkim i ujërave të zeza

Shkarkim i ujërave të zeza

Sistemi i shkarkimit të ujrave të zeza ofron një gamë të gjërë zgjedhjesh në aspektin e formës (katrorë dhe të rrumbullakosura), me qëllim mbledhjen e ujrave të përdorura. Këtu do të gjeni tuba dhe rakorderi PPHT, tuba dhe rakorderi PVC, tuba HDPE dhe tuba të brinjëzuar.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved