Magazine
Qëllimi i Pozicionit:
  • -Të organizojë punën në magazinë, njohja e perdorimit te pirunit perben avantazh
  • -Leviz produktet nga zona e magazinimit / ruajtjes në makina ose rimorkiot e distributoreve sipas urdherit te magazinierit
  • -Magazinon produktet në hapesiren e duhur
  • -Në baza ditore, inspekton dhe kryen mirëmbajtje te vogla në karele
  • -Operon ne karel ne perputhje te plote me rregullat e sigurimit teknik në mënyrë të sigurt dhe efikase
  • -Mban ambjentin e punes pastër dhe të rregullt
Aftësite:
  • Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup.
  • Të jetë i aftë të punojë nën presion

Te interesuarit mund te kontaktojne ne numrin e tel. 0696082318

Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved